ΠΣΒΑΚ - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών www.psvak.gr
Colipa - The European Cosmetics Association www.colipa.eu
EEK - Ελληνική Εταιρεία Κοσμετολογίας http://users.uoa.gr/~gpapaio/eek_main.htm
IFSCC - Societies of Cosmetic Chemists www.ifscc.org
CosIng - EU Data Base for Cosmetics Ingredients & Substances http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/


Cosmetic Magazines

Cosmetic & Toiletries Magazine
HAPPI MAGAZINE
SOFW NEWS ARCHIVE